kond konv sNTAB och dess föregångare, Hans Schröder AB, har projekterat och byggt virkestorkar sedan 1968. Eftersom vi introducerade kondenstorkningen i Sverige blev det till en början mest denna typ av torkar, främst till snickerier.

Senare, efter oljekrisen 1973 och därav följande ökat intresse för energibesparing, började vi bygga kondenstorkar även hos sågverk. Numera levererar vi mest luftväxlingstorkar. De mindre anläggningarna projekterar och bygger vi själva.

För de större anläggningarna erbjuder vi kompletta lösningar från den välrenommerade tjeckiska torkleverantören HB-Krako www.hbkrako.cz  Vakuumtorkarna, som också ingår i leveransprogrammet, kommer från den italienska tillverkaren Maspell, www.wde-maspell.it.