Individuella lösningar och KATRES kvalitet.

KAPACITET FRÅN 1 TILL 12 TON TORKAT MATERIAL.

Den viktigaste delen är ett perforerat transportband (4) på vilket ett par matartransportörer (1) lägger ett 10 till 15 cm tjockt lager av det material som skall torkas. Materialet får inte innehålla större träbitar eller metalldelar, som kan skada bandet. Bandet rör sig långsamt framåt med hjälp av en motor med växellåda som driver cylindern (8), placerad i slutet av bandet.

Bandet är gjort av ett genomsläppligt plastmaterial, PES, och det bärs upp av stödrullar och yttre ledskenor. Under bandet finns en behållare av rostfritt stål, (9). I denna skapas ett undertryck på cirka 1000 Pa med hjälp av en eller två fläktar, (3). Luft utifrån sugs in genom värmebatterier (2) som är placerade ovanför bandet. Temperaturen i batterierna är 50 - 70 °C, anpassad till det material som skall torkas och mängden material på bandet. När den varma luften går genom materialet värms detta upp och fukten evaporerar. Fuktig luft sugs under bandet av fläkten (fläktarna) och ventileras ut. Den rostfria behållaren har inspektionsluckor (7) för att man skall komma åt delarna vid service.

När anläggningen är igång kommer hålen i transportbandet att sättas igen av små partiklar. Bandet är därför utrustat med en roterande borste, (4), som utför en första rening och även med ett munstycke som då och då rengör bandet med en vattenstråle med högt tryck, (6). Det torkade materialet transporteras bort med hjälp av en skruvtransportör (5) till en container.

Ett helautomatiskt styrsystem reglerar hastigheten på torkbandet och matartransportören sam täven fläktarna, som är utrustade med frekvensomformare. Materialets utgående fuktkvot mäts kontinuerligt med en fuktkvotsmätare som är kopplad till bandets hastighetsregulator och matartransportören. Styrutrustningen läser av och registrerar data för att kontrollera temperaturen och mäter förbrukningen av elektricitet och värme.