För professionell mätning i trä- och byggnadsindustrin.

fuktighetsmaalingsinstrumenter

Ovanstående tillbehör kan även beställas separat

1 Hammarelektrod             3 Mjukvara för PC    5 Mätstift för elektroder
2 Handlelektrod                 4 Kalibreringsblock    6 Temperatursonder

 

FMD6koffertFMD6, den mest avancerade modellen som kan anslutas till en PC

•    Kan kalibreras för 79 olika träslag och 7 olika byggmaterial, 0,2 % noggrannhet
•    Automatiks temperaturkorrigering
•    Minne för 1000 olika mätningar i 75 rapporter i olika serier
•    Statistiska beräkningar för mätdata, genomsnitt, avvikelser och möjliga intervall
•    8 positioner för programmering av olika virkesslag, presenterade på 8 olika språk
•    RS232 utgång för utskrift på en PC eller inläggning i databas

 

FME, ett instrument för professionell mätning i träindustrin

•    Samma mikroprocessor som i FMD6, noggrannhet 0,2 %
•    Kan kalibreras för 79 olika träslag och 7 olika byggmaterial
•    Kan utrustas med temperatursond med automatisk temperatukalibrering
•    Minne för 50 mätningar

FMC, snabbt och enkelt instrument för mätning i trä- och byggindustrin

•    Automatisk kalibrering för 4 olika virkesgrupper
•    Kalibrering för 7 olika byggmaterial såsom betong, gips etc.
•    Automatisk temperaturkorrigering efter det att omgivningstemperaturen inställts manuellt

FMW, kontaktinstrument 

•    Instrumentet placeras mot ytan som skall mätas utan användande av mätstift
•    Lämpligt för mätning av redan färdigbehandlade ytor
•    Minne för upp till 50 mätvärden

MCM sensor

Detta är ett stationärt system som monteras i torkkammare. Till systemet ansluts mätkablar med elektroder som borras in i virket. Systemet kan användas för upp till 16 mätkablar.

Bilden föreställer ett instrument modell FMD6 med hammarelektrod och datorprogram på SDR