Stomme

Alla bärande delar såsom balkar, takbjälkar och takstolar är tillverkade av förstklassigt aluminium alternativt rostfritt stål.

Vi har prioriterat att konstruktionen skall ha en hög säkerhet för aktuella snölaster och en lång livslängd. Konstruktionen är självbärande, förankrad i betongsulan med rostfria fästelement. Detta gör att anläggningen är lätt att montera och, om det skulle visa sig önskvärt att flytta den, att demontera.

alt

Väggkonstruktion

Innerväggarna består av aluminiumkassetter, utförda i 1-2 mm motståndskraftig aluminiumplåt. Genom den horisontelle konstruktionen sjunker isoleringen i väggkassetterna inte ihop, vilket annars försämrar värme- och ljudisoleringen. Infästningen av kassetterna i stommen är utformad för att klara värmeutvidgningen och samtidigt ge stabilitet åt hela konstruktionen. För att garantera full tätning mellan kassetterna är alla skarvar behandlade med värmetålig silikon.

Ytterväggarna är utförda i en kraftig, 0,7 mm tjock korrugerad och stuckad aluminiumplåt (KOB).

Isoleringen består av icke hygroskopisk glasull, speciellt anpassad för virkestorkar. Den används i tjocklekarna 100, 120 och 140 mm beroende på vilka yttertemperaturer som normalt råder där torken är byggd.

K-värdet är 0,3 W.m-1.K-1.

 

alt


alt

Mellantak

Mellantaket är utfört i korrugerad aluminiumplåt och delar torkkammaren i två sektioner:

  • Den övre, tekniksektionen, där fläktar, värmebatterier, basningsutrustning och ventilationsspjäll är placerade och den undre, torksektionen, där virket placeras
  • Här finns instrumenten för att mäta luftens temperatur och fuktighet och i förekommande fall elektroder för att mäta fuktkvoten i virket

 

alt

Portar och lyftanordning

Portbladen är byggda med en kraftig aluminiumprofil som ram på vilken en tätningslist av gummi är monterad runt alla kanter. För ett helt stelt portblad finns en lyftanordning på skenor ovanför porten.  

Denna kan vara manuell, hydraulisk eller elektrisk.

Kamrarna kan levereras med olika sorters portar:

  • Lyft-skjutportar eller vertikalt upplyfta portar med stelt portblad, för alla typer av trucklastade kammare
  • Sidovikta portar - levereras på beställning
  • Slagportar - för mindre kammare 
  • Vertikala vikportar - för vandringstorkar och på beställning för kammartorkar
alt

Gångdörrar

Gångdörrar monteras för att kunna gå in i torken utan att öppna lastporten. De placeras i bakväggen, i en sidovägg och/eller i lastporten.

Gångdörren har måtten 600 x 1800 mm med 100 mm isolering.

Den kan öppnas både utåt:

  • och inåt
  • och är försedd med dubbelsidig låsanordning
  • och har isolering runt alla kanter

 

alt

Skydd över porträlsen

För att skydda porträlsen från snö och is kan takplåten dras fram över rälsen eller en speciellt utformad takplåt monteras. Utformningen sker i samråd med brukaren.

alt

Maskinrum

Det behövs en skyddad plats för shuntar, elskåp och eventuella kompressorer för kondensaggregat. Samtidigt bör det finnas ett utrymme för torkskötaren där han kan ha styrutrustningen, om denna inte är placerad på kontoret. Maskinrummet utformas efter brukarens önskemål och byggs vanligtvis längs torkkammarens baksida eller ena sida. Rummet är isolerat och försett med ventilation.

 

alt