Fläktar

Luftcirkulationen i kammaren sker genom effektiva, reversibla axialfläktar med en diameter från 630 mm upp till 1600 mm som ger samma effekt med båda rotationsriktningarna. När de styrs av frekvensomvandlare kan varvtalet anpassas till det aktuella behovet, vilket ger en optimal energibesparing. Motorerna är speciellt utrustade för virkestorkar för att klara de stora påfrestningarna som drift i hög temperatur och nära 100 % relativ luftfuktighet innebär.

Luftcirkulationen kan regleras på två olika sätt beroende på vilken utrustning som används:

  • Individuell urkoppling – av en eller flera fläktar. Denna sker automatiskt genom signaler inlagda i de olika faserna i torkschemat.
  • Frekvensomformare – tillåter en steglös förändring av lufthastigheten anpassad till virkets minskande fuktkvot och det därmed minskade behovet att föra bort fukt från virkets yta.

 

alt


alt

Flaps

För att säkerställa att all luft passerar genom virkespaketen är kammarens väggar och tak försedda med flaps av aluminium eller gummi. För att uppnå bästa möjliga torkresultat måste stor omsorg ägnas åt utformningen av effektiva flaps.

 

alt 

Ventilation

Luftväxlingen i kammaren sker genom två rader med takmonterade luftspjäll. De evakuerar den varma och fuktiga luften och ersätter den med ny luft utifrån. Spjällen är av aluminium och är utrustade med en spjällmotor med ett servosystem som regleras från styrningen. Spjällen arbetar normalt med över- och undertrycket i kammarens olika delar, men i vissa fall kan man använda en separat fläkt för att kunna kontrollera evakueringen. Luftväxlingssystemet kan förses med värmeåtervinning när detta kan förväntas ge tillräcklig besparing för att motivera kostnaden.

alt

Värmebatterier

Värmebatterierna är gjorda av rör i rostfritt stål med aluminiumflänsar. Rörens ytterdiameter är 60 mm. De är förenade med en uppsamlingskammare i rostfritt stål som i sin tur är kopplad till in- och utgående hetvattenrör. Batteriernas effekt är anpassad till produktionen i respektive kammare.

I standardutförandet är batteriet placeras i nedblåsningsöppningen i kammarens bakkant, men de kan även placeras vertikalt ovanför mellantaket.

 
 

Basning

Basningen sker via speciella dysor monterade på ett rostfritt rör framför fläktarna.

  • I standardutförandet används kallvatten med ett tryck på minst 0.2 Mpa
  • För att få ett ännu bättre resultat av basningen kan man använda högtrycksbasning med 3-10 MPa och hetvatten med hjälp av en pump och en värmeväxlare på hetvattensystemet eller använda mättad ånga med ett tryck av 0.1 MPa och en temperatur av 120° C.
alt

Klimatstyrning av torkprocessen

Torkprocessen regleras av en datoriserad styrutrustning som får sina värden från mätprober som är placerade i torkkammaren och som mäter luftens temperatur och fuktighet. Detta kan ske på tre olika sätt, nämligen:

 

alt 

Mätning av fuktkvoten i virket

 

 

Varje torkkammare är utrustad med fyra elektrodpar som kan borras in i virket, och som via kablar lämnar värden på virkets fuktkvot till styrningen. Dessa värden kan användas för kontroll av torkningen förlopp, men kan även styra torkprocessen med hjälp av dessa värden.

alt