Virkestorkar för små sågverk och övrig träbearbetande industri.

Kamrarna har en kapacitet av från 5 till 50 m3 virke och ett mycket flexibelt byggnadssätt; de skräddarsys för dina behov. De finns som konventionella torkar och kondenstorkar.

servicetorke_web

Bilden visar en typ av kondenstork speciellt avsedd för små sågverk

Utrustningen kan levereras på tre olika sätt:

-    Till dem som redan har en byggnad eller vill bygga torken själva kan vi leverera maskinutrustningen och en måttskiss och montageanvisning
-    Om någon önskar en komplett tork men har kapacitet att bygga själv kan vi leverera all utsutning inklusive material till byggnaden
-    Slutligen kan vi naturligtvis erbjuda en nyckelfärdig anläggning, vilket innebär att köparen iordningsställer betongplattan och vi kommer med personal och genomför ett komplett montage

För alla alternativen gäller att vi erbjuder hjälp och utbildning vid igångkörningen och att vi naturligtvis står till tjänst med den service som ni har behov av sedan torken kommit igång. För oss är starten av en ny tork inte slutet på en leverans, den är början på ett långt samarbete.

De olika modellerna utgör ett komplett torkprogram, anpassade för alla olika behov. Torkarnas effektivitet garnteras av att alla detaljer är noga anpassade för sitt ändamål och avstämda mot de andra delarna i maskinutrustningen.


Styrutrustningen

W11

Det finns tre olika nivåer på styrutrustningen för de små torkarna. Den enklaste formen är att montera en hygrostat och en termostat på kondensmaskinen eller på väggen inne i kammaren, gärna nära gångdörren. Då måste man gå in i kammaren för att ändra klimatet. Nästa steg är att montera instrumenten utanför kammaren med manöverpanel där man kan både se och ändra klimatet inne i kammaren.

Den tredje modellen är en PLC monterad i skåpet utanför kammaren. Här kan man från början lägga in hela torkschemat, och torken fungerar på detta sätt helt automatiskt. Det finns också möjligheter att här lagra flera olika torkscheman.

Att planera en ny tork

NTAB hjälper gärna till när du skall planera en ny tork. För att vi skall kunna hjälpa till behöver vi bland annat uppgifter om     

-     Vilken sorts virke du skall torka
-    Ingående fuktkvot på viket
-    Önskad slutlig fuktkvot
-    Virkesvolym som skall torkas per vecka/månad/år
-    Den paketstorlek som virket skall torkas i

Enklaste sättet att skaff dig en uppfattning om vad som behövs är att sända in den frågeblankett som du hittar nedan.