Torkar för olika ändamål

Under de 35 år som vi har arbetat med torkar har vi kommit i kontakt med ett antal olika torkprocesser. Överallt där man skall torka material försiktigt och kontrollerat och framför allt om torkningen skall ske under en lång tid är kondenstorkning idealisk. Vi har byggt väl fungerande torkar för många olika ändamål som till exempel


-    Papphylsor

-    Keramik

-    Ull

-    Sötsaker