Det har varit känt i århundraden, att om man upphettar virke till nära flampunkten, 180ºC till 230ºC så ändras den kemiska strukturen i och färgen på virket och det blir hårdare och mera motståndskraftigt mot angrepp av mögel och parasiter. Om man behandlar vanliga mjuka träslag såsom fur, gran och lärk, men även björk, poppel och al med hög temperatur kan man ge dem samma färg och motståndskraft som dyrbara importerade träslag. Även mera exklusiva träslag som ek och bok kan behandlas för att ge en mörkare färg.

Att genomföra högtemperaturbehandling i en vakuumtork ger samma fördelar framför behandlingen i en traditionell kammare som när det gäller torkning, d.v.s. behandlingen är mycket snabbare och mycket billigare.

Här nedan visas leverans av och behandling av virke i en cylindrisk vakuumtork