Denna typ av tork är utrustad med aluminiumplattor fyllda med hetvatten. Virket travas mellan plattorna, som alltså ersätter strön vid vanlig paketläggning. Detta gör att värmedistributionen är mycket effektiv. Presstorken är i första han lämplig för små virkeskvantiteter, speciellt exotiska och värdefulla virkesslag. Vakuummetodens fördelar jämfört med traditionell torknig är mest framträdande i presstorkarna. De finns i storlekar för virke från 0,3 till 10 m3.

 

liten press vakum

Vakuumtork avsedd för 0,3 – 3,6 m3

mellom pressvacum
Vakuumtork avsedd för 5 – 10 m3